יצור שמקורו במיתולוגיה של אירופה הצפונית.

מתואר כיצור דמוי תיש אוסוס, את מצחו מעטרת קרן. לפי האגדה, חד-הקרן נצפה רק בקרבת בתולות, שהן היחידות שיכלו להתקרב אליו.

בין הסיפורים אודות חד-הקרן, מופיעים סיפורי ציידים חמדנים, שהיו שולחים בתולות צעירות ליערות על מנת לפתות את אותם יצורים ולקחת מהם את הקרן הנדירה שלהם.

מסופר על חד-הקרן שצבעו לבן, קרנו כסופה ושאינו פוגע בחי ובצומח ומתקיים רק מטל הבוקר.