המכשפות מתוארות ברבות מהאגדות כנשים זקנות הלבושות בבגדים שחורים וחובשות מצנפת מחודדת לראשן. מאפיין נוסף של המכשפות הוא המטאטא, שעליו הן נוהגות לרכב. הן מתגוררות בדרך כל בבדידות במעבה היער, או בטירה אפלה ונטושה. פניהן מקומטות, אפן ארוך ושבור, שיניהן מרקיבות...

ישנה טענה שהסיבה העיקרית לתיאור זה של המכשפה, תיאור שהשתרש עמוקות בתרבות האירופאית נועד לשכנע נשים להתחתן ואף להזהיר אותן מהגורל הצפון להן במידה ויסרבו ל"אביר על הסוס הלבן".